มอบรางวัลเกียรติยศ “จิตอาสาเพื่อสังคมดีเด่นแห่งปี” โดย สมาคมผู้สูงวัยใจรักแผ่นดิน สาขาอุดรธานี

มอบรางวัลเกียรติยศ “จิตอาสาเพื่อสังคมดีเด่นแห่งปี” โดย สมาคมผู้สูงวัยใจรักแผ่นดิน สาขาอุดรธานี

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขาอมตะเศรษฐี นายกสมาคม ผู้สูงวัยใจรักแผ่นดิน (Oldie Loveland Association) จัดงานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “จิตอาสาเพื่อสังคมดีเด่นแห่งปี” โดย สมาคมผู้สูงวัยใจรักแผ่นดิน ณ โรงแรมฟ้าหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยพร้อมกันนี้ได้มีพิธีเปิดสมาคมผู้สูงวัยใจรักแผ่นดิน สาขาอุดรธานี อีกด้วย