วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้สูงวัยมีการร่วมกิจกรรมในแต่ละภาคส่วน ในแต่ละองค์กรแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
  2. เพื่อให้ผู้สูงวัยได้มีการ เตรียมตัวเตรียมใจว่าเราจะต้องอยู่แบบห่างไกล จากลูกหลาน
  3. เพื่อให้ผู้สูงวัยช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง โดยควรจะมีกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ร่วมกันในเรื่องของผู้สูงวัย
  4. เพื่อให้ผู้สูงวัยมีการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี คือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน
  5. เพื่อให้ผู้สูงวัยที่เกษียณเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องใดๆ รอบรู้ว่าในเรื่องใดก็เอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน
  6. เพื่อให้ผู้สูงวัยได้สร้างสรรค์องค์กร ร่วมคิดร่วมทำบุญสร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆ ในสังคม
  7. เพื่อให้ผู้สูงวัยมีกิจกรรมร่วมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ
  8. เพื่อให้ผู้สูงวัยได้มีกลุ่มในการทำสันทนาการต่างๆ เพื่อให้ห่างไกลจากโรคความจำเสื่อม โรคซึมเศร้า
  9. เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหากำไรเพื่อแบ่งปันกัน
  10. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

ร่วมบริจาคกับเรา

ธนาคารกรุงเทพ

สาขา เดอะ คริสตัล
ชื่อบัญชี สมาคม ผู้สูงวัยใจรักแผ่นดิน
เลขที่ 906-0-28637-5